• Fra venstre rundt bordet: Tor Woldseth (Bergen), Christoffer Thomsen (Bergen), Christian Wedler (Stavanger), Leif Arne Moi Nilsen (Stavanger), Lill Harriet Sandaune (Trondheim), Siv Jensen (Frp-leder), Tommy Skjervold (Samferdselsdepartementet), Lars Andresen (Trondheim), Elin Marie Andreassen (Trondheim), Aina Stenersen (Oslo) og Marte Mongstad (Bergen). Flere var innom møtet enn dem som er representert på dette bildet. Frp

Her drøfter Siv Jensen bompenge­krisen med Stavanger, Sandnes, Oslo, Bergen og Trond­heim

I stillhet møtte Siv Jensen og Jon Georg Dale Frp-topper fra fire storbyregioner. – Det kommer ikke noen tilbakemelding på forhandlingene i regjeringspartiene før i august, sier Frp-topp etter møtet.