Medisinbruken øker kraftig i Norge

I løpet av årets første seks måneder økte bruken av medisiner med 11 prosent i forhold til samme periode i fjor.