Venstres Gunnar Kvassheim vil registrerelobbyister

Venstres Gunnar Kvassheim vil innførekontroll med lobbyistene på Stortinget etter modell fra EU og USA,og legger fram forslag om registreringsplikt.