Lite målrettet å redusere sykelønnen

Forslaget om reduksjon i sykelønnen er litemålrettet, mener professor i trygdemedisin Dag Bruusgaard. LOavviser ethvert forsøk på å svekke sykelønnsordningen.