• Er du tre måneder i Asia på backpackerreise med ulønnet permisjon og får en alvorlig virusinfeksjon som gjør at du er arbeidsufør når du skal begynne å jobbe, har du ikke rett på sykepenger verken fra arbeidsgiver eller Nav. colourbox

Sykdom på reise kan føre til tapte sykepenger

Å ta ut ulønnet permisjon for å reise er blitt stadig mer vanlig i Norge. Men blir du rammet av sykdom og ikke kommer hjem innen én måned, mister du alle rettigheter til å motta sykepenger når du skulle vært tilbake på jobb.