Tre av fire politikroner går til lønn

76 prosent — eller omtrent tre av fire kroner - av driftsutgiftene i politiet går til lønninger. Bemanningen er fortsatt nærmere 20 prosent under målet som er satt for 2020.