• Henning Haug, leder av Offshore Dykker Unionen, sier det er et skår i gleden at mange har gått bort mens kampen for erstatning har pågått og at de derfor ikke fikk oppleve at de vant til slutt. D Poppe, Cornelius

- Enighet om økt kompensasjon til nordsjødykkere

Det er enighet på Stortinget om å øke kompensasjonen til 260 skadde nordsjødykkere og etterlatte fra 1,7 til 2,2 millioner, ifølge Dagbladet.