• Regionstog Åsmund Tanche-Larsen Knutsen

Bedre mobildekning på togene

4G-nettet langs landets mest trafikkerte togstrekninger skal bli mye bedre, lover NSB, Jernbaneverket og Telenor.