• Arbeidsgruppen ledet av Lars Sponheim, skal legge frem sin rapport mot slutten av året. Pål Christensen

Sponheim foreslår forenkling i landbruket

Tilskuddssystemet i landbruket bør forenkles ved å avvikle seks støtteordninger eller slå dem sammen, foreslår en arbeidsgruppe ledet av tidligere landbruksminister og Venstre-leder Lars Sponheim.