Justisminsiteren reagerer på alvorlige sikkerhetsmangler

Justisminister Hanne Harlem reagerer på de alvorlige feilene i Jernbaneverkets sikkerhet som Åsta-kommisjonen har avdekket.