Kritisk til Sleipner-kommisjonen

Kommandørkaptein Øyvind Garvik i Forsvarets overkommando (FO) er kritisk til Sleipner-kommisjonen.