Ikke påbud om hjelm

Randaberg Frp ville ha påbud om sykkelhjelm på sykkelturer i skolens regi, men tapte avstemningen.