Jernaldergården kan trenge et naust

Jernaldermenneskene brukte båt når de fisket i fjorden eller reiste til utlandet. Derfor må naustet deres gjenoppbygges, for å utfylle tidsbildet som Jernaldergården på Ullandhaug gir.