E-post også på sjøen

E-post er blitt vanlig hos norske bønder. Nå følger fiskerne etter. «Fisknett» bør bli et nytt redskap om bord i ethvert fartøy, mener Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag.