Fraskriver seg ansvar for utbrent helsepersonell

Statens helsetilsyn mener at den enkelte helseinstitusjon og Arbeidstilsynet må ta ansvaret for å passe på at ikke utbrent og utslitt helsepersonell fører til uforsvarlig pasientbehandling.