Vurderer ny anke til Høyesterett

Stein Viksveens advokat, Atle Helljesen, er ikke fornøyd, selv om lagmannsretten i går ga ham bortimot fullt innsyn i sakens dokumenter.