• 62 prosent av alle norske nyfødte barn ble døpt i Den norske kirke i fjor. NTB scanpix

Stadig færre lar seg døpe i kirken

Nedgangen i antall døpte her i landet kommer til å fortsette, viser ny undersøkelse. Desto yngre de spurte er, jo lavere andel av dem mener kirkens rolle som seremonimester er viktig.