Tønne: Sykehusreform på plass før 2002

Helseminister Tore Tønne mener at den store sykehusreformen bør være gjennomført ved utgangen av 2001.