Vil endre budsjettet med 20-25 milliarder

Arbeiderpartiet kan bli tvunget til å endre budsjettet med 20-25 milliarder kroner for å få til en avtale med sentrum. I fjor kunne Bondevik-regjeringen nøye seg med å flytte på 1,9 milliarder.