Dommerne opphever kjennelsen i overgrepssak

Fagdommerne i Eidsivating lagmannsrett setter hele kjennelsen i overgrepssaken mot et ektepar fra Øvre Romerike til side.