Møtte til forlik, dømt på stedet

Mikal Stensøy møtte i forliksrådet i den tro at han og motparten skulle mekle. I stedet ble han dømt til å betale 7000 kroner.