Sosialministeren vil vurdere tiltak

Sosialminister Guri Ingebrigtsen sier hun vil se nærmere på levekårsundersøkelsen og vurdere om det er behov for spesielle tiltak overfor kommuner som kommer dårlig ut.