Kikhoste øker igjen

Statens institutt for folkehelse har i løpet av sommeren mottatt et økende antall meldinger om kikhoste. Hittil i år er det meldt 1.654 tilfeller mot 649 tilfeller i samme periode i 1999.