Abort på lik linje med prevensjonsmidler

I et hefte betalt av helsemyndighetene foreslås abort som familieplanleggingsmiddel på linje med prevensjonsmidler. Heftet er utgitt med midler øremerket abortforebyggende tiltak.