Ueland og styret kom til semje

Tidligere administrerande direktør Osmund Ueland i Norges Statsbaner (NSB) og statsbanenes styre kom i går fram til ein avtale som sikrar Ueland 1.265.000 kroner i lønn for perioden etter at han slutta i selskapet og eitt år framover. Frå han fyller 60 år får han 66 prosent av 1.265.000 kroner i årleg pensjon.