Frivillige vil stille opp for asylbarna

Redd Barna og Norges Røde Kors vil hjelpe kommuner som tar imot enslige mindreårige asylsøkere.