Ros og ris til miljøvernministeren etter Haag

– Norge har ingen troverdighet internasjonalt i klimaspørsmål etter vedtaket om å bygge gasskraftverk. Derfor har vi ingen mulighet til å være noen pådriver for å få redusert utslippene av klimagasser.