Tre kroner dyrere å ta buss

Minstetakstene for voksen enkeltbillett på buss økes fra 17 til 20 kroner. Samtidig går takstene på båt opp med 15 prosent.