Fem til ti personer i Kristiansand-politietssøkelys

Politiet i Kristiansand fokuserer ekstra myepå observasjoner som er gjort på mellom fem og ti personer iBaneheia drapskvelden.