Erstatning til Nordsjødykkere

En ny forskrift gir uføre nordsjødykkere 200.000 kroner i erstatning, selv om de ikke oppfyller krav fra trygdekontor eller forsikringsselskap.