LO og NHO advarte flere ganger mot omorganisering i SSB

Sjeføkonomene Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO advarte mot SSB-omorganiseringen flere ganger, blant annet i et møte i regjeringens kontaktutvalg. 

Oslo 20180110. Leder i Stortingets kontrollkomité Dag Terje Andersen (Ap) hilser på sjefsøkonome Roger Bjørnstad i LO og Øystein Dørum i NHO i forbindelse med høring i SSB-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) ble åpnet onsdag med at de to sjeføkonomene i LO og NHO rettet skarp kritikk mot Bye-utvalgets forslag til omorganisering av statistikkbyrået – og den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyers forståelse av SSBs samfunnsoppdrag.

Begge mener Meyers planlagte omorganisering av SSB ville ha rammet SSBs kjerneoppgaver, mens mindre viktige oppgaver ville blitt vektlagt.

– Jeg er usikker på om Meyer har forstått hvor viktig SSBs samfunnsoppdrag er, lød det fra Dørum.

Moderate oppgjør

Han presiserte at når partene i lønnsoppgjørene har vist så stor moderasjon ved de siste oppgjørene, henger det nøye sammen med materialet som hvert år leveres fra Teknisk beregningsutvalg – basert på nøkkeltall fra SSB.

– Jeg vil si at hun grovt undervurderte den kunnskapskapitalen som er opparbeidet gjennom årtier i SSB ved sitt forslag om omorganisering, fortsatte han.

Faglig svakt utvalg

Bjørnstad sa at hans bekymring startet allerede da SSBs samfunnsoppdrag ikke var nevnt med et ord i mandatet til Bye-utvalget. Siden gikk det fra vondt til verre.

– Det er ikke riktig, slik Bye-utvalget hevdet, at SSB har levert svak forskning. Snarere var det slik at Bye-utvalgets rapport var faglig svak, og uansett ubalansert. Så fremholdt Meyer viktigheten av SSBs samfunnsoppdrag da Bye-utvalgets forslag kom, men virkningene av hennes forslag til omorganisering var likevel i praksis det samme som utvalget foreslo. Det viser at Meyer ikke forsto samfunnsoppdraget, sa Bjørnstad.

Riktig å stanse

De to understreket at det var helt riktig av finansminister Siv Jensen (Frp) å gripe inn og stanse omorganiseringen da forslaget ble kjent i oktober i fjor.

Vi var aldri trygge på at dette ville bli stoppet. Vi tok det opp ved alle korsveier, sa Bjørnstad.

Men Dørum kom likevel med en nyansering om Jensen eventuelt burde og kunne ha grepet inn på et tidligere tidspunkt:

– NHO har i denne prosessen gått mye lenger i å mene noe om SSBs organisering enn vi i utgangspunktet bør. Men jeg angrer ikke en tøddel på at vi har gjort det, for det var helt riktig å advare. Samtidig mener jeg at mandatet for å organisere SSB ligger hos administrerende direktør. Og det er først når dette blir konkretisert, at det blir tydelig at etatslederen ikke har tenkt å ta imot råd. Det er vanskelig å overstyre planer, sa NHO-sjeføkonomen.

LES ANDRE SAKER OM SSB-BRÅKET:

Publisert: