Nekter å informere NSB om uhell

Jernbaneverket vil nekte NSB og andre togselskaper innsyn i rapporter som forteller om årsaken til uhell på jernbanen.