Likestillingsheder til Margreth Olin

Filmskaperen Margreth Olin har tatt oss med inn i verdener få i samfunnet har kjennskap til. Derfor blir hun hedret med YS’ likestillingspris for 2009.