Slottet kan rase sammen

Stortinget og Slottet kan rase sammen hvis det kommer et kraftig jordskjelv, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).