Mer omsorg fra mannlige pleiere

Kvinnelige pleiere vil ha system og orden, mens mennene vil bruke mer tid på snakke med de eldre og syke, viser en studie.