Nav-gjengangerne er mest misfornøyd

De som bruker Nav mest, er også mest misfornøyd. Lang ventetid og sein utbetaling irriterer.