- Styrker kontantstøtten for ettåringer

Både Arbeiderpartiet og SV ville fjerne kontantstøtten, men nå skal Senterpartiet ha fått viljen sin.