• Scanpix

Vil kalle inn kvinner til sesjon

Kvinner vil i framtiden bli kalt inn til sesjon på lik linje med menn, hvis det blir som regjeringen går inn for i et nytt lovforslag.