Stortingsrepresentanten er 46,2 år

Aldersfordelingen i det nye Stortinget er i gjennomsnitt så å si identisk med det gamle. Snittalderen på de nye representantene er 46,2 år.