- Gi barna egg, melk og fisk tidlig

En ny doktoravhandling om barn og allergi sår tvil om gjengse oppfatninger av hvilken mat som øker risikoen for allergi hos småbarn.