Vil få ned sykefraværet med gladord

Harstad kommune sliter med høyt sykefravær. Nå prøver de å skifte ut de ordene «sykefravær» og «langtidssykmeldt». Heretter skal det hete «friskhetsnærvær» og «langtidsfrisk».