Foreslår åpne møter i kommunenes kontrollutvalg

Åpne møter i kommunenes kontrollutvalg er ett av 85 forslag fra en arbeidsgruppe som har vurdert tiltak for å styrke egenkontrollen med kommunal forvaltning og kommunale selskaper.