Brukertilfredsheten uendret i Nav

Brukernes tilfredshet med Nav er den samme som for ett år siden, til tross for ferdigstilt omorganisering og kortere saksbehandlingstid.