Vil gi tilbud til skoleflinke

Regjeringen vil gi skoleflinke elever mulighet til å ta fag på høyere utdanningstrinn.