Lang ventetid på PPT-hjelp

Barn og unge som trenger spesialundervisning, må vente opptil ett skoleår for å få hjelp.