Krever at industrien betaler for kabler

En bredt sammensatt koalisjon av blant annet en rekke miljøorganisasjoner krever at kraftlinjer langs unike kystområdet må legges i sjø— og jordkabel og at industrien må være med på å betale.