Frykter plassmangel i grisefjøsene

Restriksjonene på grunn av svineinfluensa kan føre til plassmangel i grisefjøsene og dermed alvorlige driftsproblemer for produsentene.