Nær dobling av antall savnede i krigsområder

Røde Kors har hittil i år fått over 600 henvendelser fra mennesker i Norge som savner noen i forbindelse med krig eller katastrofer.