Helsedirektøren ber flere eldre klage

Helsedirektør Lars E. Hanssen sier de aller fleste eldre får den behandlingen de har krav på, men etterlyser flere klager fra dem som mener de ikke når fram i systemet.