Vil tvangsinnlegge syke kriminelle

En ny særregel skal gjøre det mulig å sperre utilregnelige lovbrytere inne dersom de er for syke til å straffes, men for friske til vanlig tvangsinnleggelse.